Televízia

Viac ako 100 programov / viac ako 40 v HD

až na 4 TV zariadenia pre Vašu domácnosť