INTERNET

RÝCHLY A DÁTOVO NEOBMEDZENÝ INTERNET

OPTIKA
MESTO

Pomocou optickej infraštruktúry vieme zabezpečiť prenos internetu 1 až 10 Gbit/s, bez časového a dátového obmedzenia.

od 10€
mesačne

OPTIKA
OBEC

Pomocou optickej infraštruktúry vieme zabezpečiť prenos internetu až do 1 Gbit/s, bez časového a dátového obmedzenia.

od 15.90€
mesačne

WIFI
MESTO

Najrýchlejšie a najmodernejšie technológie na štandarde 802.11ac , vedia zabepzpečiť rýchlosti až do 100Mbit/s bez dátového a časového obmedzenia.

od 15.90€
mesačne

WIFI
OBEC

Najrýchlejšie a najmodernejšie technológie na štandarde 802.11ac , vedia zabepzpečiť rýchlosti až do 100Mbit/s bez dátového a časového obmedzenia

od 15.90€
mesačne

MAPA POKRYTIA

Naše služby najdete už v týchto miestach:

IP Kamera HikVision

10€ mesačne

Router Mikrotik RB931-2nD

10€ mesačne

Router Mikrotik RB951G-2HnD

10€ mesačne

Zaujímavá vás viac ? Kontaktujte nás nás alebo navštívte naše pobočky