Televízia

Až na 4 TV  pre Vašu domácnosť

5,99€

k internetu

6,99€

bez internetu

7,99€

k internetu

Šport

8,99€

bez internetu

7,99€

k internetu

rodina

8,99€

bez internetu

7,99€

k internetu

voľný čas

8,99€

bez internetu

9,99€

k internetu

Šport

+

rodina

10,99€

bez internetu

9,99€

k internetu

šport

+

voľný čas

10,99€

bez internetu

9,99€

k internetu

rodina

+

voľný čas

10,99€

bez internetu

11,99€

k internetu

12.99€

bez internetu

14,99€

k internetu

15,99€

bez internetu

2,99€

K Vášmu TV balíku

pre

2 zariadena

3,99€

K Vášmu TV balíku

pre

5 zariadení

CI modul

dekoder

prvá karta 3€/mesiac alebo 40€/ks

stb

dekoder

prvý STB 5€/mesiac alebo 60€/ks

anténa

MMDS OS

anténa 4€/mesiac alebo 50€/ks