Televízia OSTV

Viac ako 100 programov / viac ako 40 v HD

až na 4 TV zariadenia pre Vašu domácnosť

5,99 €

S internetom od spoločnosti Obecné siete.

6,99 €

Bez internetu od spoločnosti Obecné siete.

+3,00 €

Rodina

.

+4,00 €

Šport

.

+3,00 €

voľný čas

+0,99 €

Detský

.

+4,40 €

A alebo B alebo C

.

+8,20 €

A+B alebo A+C

alebo B+C

+11,20 €

A+B+C

.

CI modul

dekoder

2€ mesačne

pri viazanosti 24 mesiacov

alebo 30€ 1ks

stb

dekoder

2€ mesačne

pri viazanosti 24 mesiacov

alebo 30€ 1ks

anténa

MMDS OS

2€ mesačne

pri viazanosti 24 mesiacov

alebo 30€ 1ks