Televízia OSTV

Viac ako 100 programov / viac ako 40 v HD

až na 4 TV zariadenia pre Vašu domácnosť

+3,00€

Rodina

 

+4,00€

Šport

 

+3,00€

voľný čas

+0,99€

Detský

 

+4,40€

A alebo B alebo C

+8,20€

A+B alebo A+C

alebo B+C

+11,20€

A+B+C

CI modul

dekoder

2€ mesačne

pri viazanosti 24 mesiacov

alebo 30€ 1ks

stb

dekoder

2€ mesačne

pri viazanosti 24 mesiacov

alebo 30€ 1ks

anténa

MMDS OS

2€ mesačne

pri viazanosti 24 mesiacov

alebo 30€ 1ks