Televízia

Viac ako 100 programov / viac ako 50 v HD

CI modul

dekoder

2€ mesačne

pri viazanosti 24 mesiacov

alebo 30€ 1ks

stb

dekoder

2€ mesačne

pri viazanosti 24 mesiacov

alebo 30€ 1ks

anténa

MMDS OS

2€ mesačne

pri viazanosti 24 mesiacov

alebo 30€ 1ks