Ďakujeme za prejavenú dôveru. 

KLIENTSKÉ CENTRUM

Pripravujeme pre Vás nové klientské centrum v areáli Polygónu v Nitre

Telefón: 037 200 1234 klapka 1
Email: agenda@obecnesiete.sk

S úctou,