Ďakujeme za prejavenú dôveru. 

KLIENTSKÉ CENTRUM

Mestská tržnica
Štefánikova trieda 50, 949 01 Nitra

Telefón: 037 654 11 99 klapka 1
Email: agenda@obecnesiete.sk

 

S úctou,