BIZNIS A VÝSTAVBA

Táto sekcia je určená pre hromadné výstavby, ale aj individuálnych stavebníkov, developerov, projektantov a investorov.

V našej spoločnosti Vám radi pomôžeme s návrhom a realizáciou výstavby nových rodinných domov, bytových domov, polyfunkčných objektov a komplexov. Pri realizáciách sa neustále stretávame s riešením klasických rozvodov aj v novovybudovaných objektoch, ktoré už dnes nespĺňajú štandard a potreby užívateľa modernej domácnosti. Ak máte záujem o konzultáciu neváhajte nás kontaktovať na adrese stavba@obecnesiete.sk

 

Na základe zákona č. 610/2003 Z.z. O elektronických komunikáciách je stavebník povinný ku každému stavebnému konaniu predložiť vyjadrenia všetkých správcov podzemných inžinierskych sietí.

Poradenské služby a pomoc pri projektoch

Pomoc pri návrhoch projektov v oblasti výstavby a jej telekomunikačnej infraštruktúry. Pomoc pri návrhu optickej infraštruktúry.

Modernizácie rozvodov v bytových domoch

Nová infraštruktúra v bytových komplexoch. Realizácie kabeláže a rozvodov TV / Internet.

Zemné pokládky optických káblov a rozvodov

Zemné práce pomocou riadeného podtlaku. Zemné a výkopové práce pri telekomunikačných rozvodoch. Diaľkové optické trasy.

Smart City riešenia

WifiSK / Wifi4EU. Free wifi /Hotspot. Bezpečnostné a kamerové systémy pre obce a mestá.

Virtual server

Virtual server. Backup servers. IT servis / outcoursing.

Zaujíma vás viac? Kontaktujte nás alebo navštívte naše pobočky