Číslo účtu IBAN: SK32 5600 0000 0008 5371 3002

Variabilný symbol : =  číslo Vašej zmluvy